Ud over emnerne listet under fanen “Bachelor- og Kandidatemner”, er der også mulighed for at udforme egne projekter.

Det sker at vi bliver kontaktet af personer, som har henvendt sig til en af nedenstående uden at få svar. Grunden til dette er langt overvejende, at personen ikke har gjort det nødvendige forarbejde. Vi kan derfor kun opfordre til at du inden du tager kontakt til personerne nedenfor, sætter dig grundigt ind i det emne du vil lave projekt om. Hav et udgangspunkt for henvendelsen, så der er noget konkret at arbejde ud fra.

En god måde at gøre dette på, er at foretage en litteratursøgning og læse nogle velvalgte artikler. Brug evt. litteratursøgemaskiner som du finder under fanen “links”.

Alle nedenstående kontaktpersoner er lektorer eller professorer under Københavns Universitet, og kan derfor fungere som vejledere på bachelor- og kandidatopgaver. Bemærk at der på nedenstående liste findes vejledere fra både Rigshospitalet/Gentofte og Køge.

 

22.10.14

Professor/lektor/RH              mailadresse                     emne

Christian von Buchwald, Professor, Overlæge, dr. med. christian.buchwald@rh.regionh.dk rhinologi, hoved-hals kirurgi/canceruddanelse/læringrobot-torsdag
Birgitte Charabi, Overlæge birgitte.charabi@rh.regionh.dk hoved-hals  kirurgi/cancer, vaskulære læsioner, laryngologi
Jacob Melchiors, Afdelingslæge  Jacob.melchiors@rh.regionh.dk  uddannelse og læring
Mads Klokker, Overlæge mads.klokker@rh.regionh.dk otologi, vestibulogi, flyvemedicin
Thomas Hjuler, Overlæge, ph.d. thomas.hjuler@rh.regionh.dk ønh-pediatri, foniatri- og laryngologi
Christian Siim, Overlæge chrsii01@geh.regionh.dk otologi, audiologi, vestibulogi
Anders Bilde, Afdelingslæge ph.d. Anders.bilde@rh.regionh.dk rhinologi, oralcancer
Mads Sølvsten Sørensen, Overlæge, dr. med. Mads.Soelvsten.Soerensen.01@regionh.dk otololgi,uddannelse/læring
Per Cayé Thomasen, Overlæge, dr.med. Per.caye.thomasen@rh.regionh.dk otologi, Schwannomcochlear implant
Morten Friis, Afdelingslæge morten.friis@regionh.dk Otologi
Thomas Frisch, Overlæge thomas.frisch@rh.regionh.dk hoved-hals  kirurgi/cancer,thyreoidea  parathyreoideasygdomme/kirurgi
Irene Wessel, Overlæge, ph.d. irene.wessel@rh.regionh.dk hoved-hals kirurgi/cancer,ernæringuddannelse/læring
Jesper Filtenborg Tvedskov, Overlæge, ph.d. jesper.tvedskov@rh.regionh.dk hoved-hals kirurgi/cancer
Christoffer Holst Hahn, Afdelingslæge christoffer.holst.hahn@rh.regionh.dk hoved-hals kirurgi/cancerspytkirtler,thyreoidea og parathyreoideakirurgi

 

professor/lektor/Køge

Preben Homøe, Professor, Overlæge dr. med., ph.d. prho@regionsjaelland.dk hoved-hals  kirurgi/cancer spytkirtler, otololgi, Grønlands medicinske epidermologi
Henrik Glad, Overlæge, ph.d. glad@dadlnet.dk otologi

 

Skulle der opstå spørgsmål til denne liste eller emnekataloget kontakt da:

Professor Buchwalds sekretær Suzannah Job, suzannah.job@rh.regionh.dk  eller sekretær Birgitte Bligaard, birgitte.bligaard@geh.regionh.dk