Harvard Medical School og Massachusetts Eye and Ear Infirmary – VKO ophold

Der er blevet etableret et samarabejde imellem Massachusetts Eye and Ear Infirmary‘s afdeling for OtoRhinoLaryngologi under Harvard Medical School og afdelingen for ØNH på Rigshospitalet. Samarbejdet går ud på, at der hvert halve år sendes 2 stud.med. afsted på et 4 uger langt klinisk ophold på Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston, USA. Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års Harvard Medical Students og vil have de samme pligter og ansvar som disse.

Opholdet er meritgivende som VKO. Inspiration kan findes I nedenstående rejsebeskrivelse af Mads Lawaetz og Helle Heinsen, som var afsted i forårssemesteret 2012.

Krav:

  • Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden opholdet i USA påbegyndes
  • Du er interesseret i ØNH
  • Du har gode kvalifikationer

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende:

  • • Motiveret ansøgning på engelsk (max. 1/2 A4 side)
  • • Karakterudskrift
  • • CV (max 1 A4 side)

Ansøgning sendes til Professor Christian Buchwald på nedenstående adresse (mærk kuverten Harvard Medical School).

Rigshospitalet, ØNH afdeling

Blegdamsvej 9

2100 København Ø

Københavns Universitet dækker flybillet omkostningen (max. 5000 DKK) men man skal selv sørge for at tegne en “malpractice insurance” via et lokalt forsikringsselskab I USA.

Opholdet attesteres med officiel dokumentation.

Rejsebeskrivelse

– af Helle Heinsen og Mads Lawaetz

Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) i Boston ligger med en fantastisk udsigt over Charles river og Boston by. MEEI er placeret i den charmerende gamle bydel Beacon Hill. Boston er historisk set en meget interessant by, der husede den spirende frihedskamp for selvstændighed fra England, som i dag fejres den 4.juli som den amerikanske uafhængighedsdag.

MEEI er et universitetshospital tilknyttet Harvard Medical School. Hospitalet er specialiceret udelukkende i øre-næse-hals -og øjensygdomme og er indenfor dette område et af de mest anerkendte hospitaler i USA. Der er en høj grad af subspecialisering på hospitalet, men overordnet er ØNH-delen opdelt i otologi, laryngologi, facialplastik, pædiatrisk ØNH, rhinologi og hoved-hals kirurgi.

I stueetagen har hospitalet egen skadestue. Der er desuden en stor forskningsaktivitet på stedet, primært indenfor otologien. MEEI deler matrikel med Massachusetts General Hospital, som rummer de fleste andre specialer og som ligeledes er et velrenommeret og anerkendt hospital i USA.

Vi startede vores ophold i denne historiske by en tidlig morgen først i juni, forventningsfulde og spændte på at skulle tilbringe en måned på et af USA’s førende hospitaler og samtidig få lov til at opleve det amerikanske sundhedssystem indefra. På MEEI starter man kl. 6:00-7:00 med stuegang på hovedhalskirurgisk sengeafsnit, hvor 15-20 patienter er indlagt postoperativt. Her ligger primært patienter, der har gennemgået større canceroperationer.

Stuegangen bliver gennemført af et samlet team af yngre læger i hoveduddannelsesstilling ledt an af en ”chief-resident”, som tilser de indlagte patienter og fordeler dagens opgaver.

Under stuegang hjalp vi til med det praktiske så som at række instrumenter, skifte forbindinger, fjerne suturer og dræn.

Efter morgenstuegang havde vi mulighed for at spise en hurtig bid morgenmad i kantinen. Efterfølgende var vi placeret enten på operationsgangen, i ambulatoriet eller i skadestuen. Der var her god fleksibilitet i programmet og vi havde mulighed for selv at ønske om specifik placering indenfor særlige interesseområder.

Operationsprogrammet begynder kl. 07:30, hvor vi blev fordelt på operationsstuerne enten som første assistent eller sammen med en eller flere yngre læger.

De ældre kirurger var generelt læringsmindede særligt overfor de yngre læger og som studerende var der mulighed for at lære rigtig meget. Vi fik lov til at suturere, brænde, klippe og enkelte gange selv indsætte skruer eller fridissekere afhængig af operatør.

Repertoiret af operationstyper udført på MEEI er meget bredt og spænder fra mindre indgreb som tonsilektomier og adenotomier til thyroidektomier, kraniotomier, samt avanceret cancerkirurgi med halsdissektion og fri lap transplantationer. På MEEI er der omkring 10 operationsstuer disponible for øre-næse-hals kirurgiske operationer og med et tæt pakket operationsprogram, der varer til 17-18 tiden giver dette et særdeles stort patientflow.

De dage vi ikke tilbragte på operationsstuen var vi i ambulatoriet eller i skadestuen. I ambulatoriet fulgte vi speciallæger indenfor diverse subspecialer.

Effektiviteten var imponerende og nogle læger nåede at se 50-60 patienter på otte timer, så man måtte holde tungen lige i munden som medfølgende medicinstuderende, for ikke at blive hægtet af. Andre læger havde bedre tid og brugte meget energi på at undervise.

I skadestuen, der blev delt med øjenlægerne, fik vi mulighed for at se patienter med blandede problemstillinger som eksempelvis: BBPV, akut otitis media, epistaxis osv. Specielt i skadestuen kunne vi selv få lov at se patienter og efterfølgende diskutere dem med en speciallæge. I fællesskab lagde vi så planer for videre udredning og behandling. Dette fik vi sommetider også mulighed for i ambulatoriet.

Som dansk medicinstuderende skulle man lige vende sig til den mindre restriktive brug af CT-scanninger og den høje frekvens af MRSA infektioner. Både skadestuearbejdet og ambulatoriedagene var utrolig lærerige og lægerne søde og imødekommende. Generelt er arbejdsmentaliteten imponerende. De yngre læger arbejder minimum 12 timer dagligt og går desuden stuegang lørdag, hvilket også forklarer hvorfor de bliver så dygtige og erfarne på forholdsvis kort tid. En dansk 37-timers arbejdsuge er derfor overstået onsdag eftermiddag. Som regel slutter man dagen af med aftenstuegang, ved en 17 tiden, når den sidste operation er overstået. Her foregår også overlevering til den yngre læge der har aften-nattevagten.

Opholdet giver mulighed for at udvikle sig sprogligt, teoretisk og praktisk. Her er meget forskning og mange subspecialiseringer indenfor ØNH specialet samlet under et tag. Der er en diversitet i patienter indenfor ØNH-specialet, og så har vi ikke engang nævnt det amerikanske hospitalsvæsen, som er en oplevelse i sig selv.

Københavns Universitet dækker udgift til flybillet med maximalt 5000 kr. Alle andre udgifter som kost, logi, rejseforsikring og malpractice forsikring dækker man selv.

Vi kan varmt anbefale opholdet for studerende med interesse for ØNH.

 

I tilfælde af spørgsmål, kontakt da en af kontaktpersonerne for udvekslingsaftalen:

Læge Jiri Bartek på Jiri.Bartek@karolinska.se

Læge Robert Riis på Robert.Riis@gmail.com

Læge Emilie Garnæs på Emilie.Nyberg.Garnaes@rh.regionh.dk