Bestyrelsen december 2017-2018

Formand

Vibe Lindeblad Wingstrand, 9. semester
soenhksformand@gmail.com

Næstformand
Kathrine Kronberg Jakobsen, 11. semester
kathrine@kkjakobsen.dk

Kasserer
Jakob Schmidt Jensen, 5. semester
soenhks.kasserer@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer

Nina Sannino, Signe Gram, Kristine Eberhard

 

 

Tidligere bestyrelser

Bestyrelsen november 2016-2017

Formand – Kristine Eberhard
Næstformand – Signe Gram
Kasserer – Astrid Bennedsen
Fundingansvarlig – Tobias Andersen
Hjemmesideansvarlig – Maiken Wissing Johansen
PR-ansvarlig – Christian Larsen
Udviklingsansvarlig – Christina De Paiva
Kursustorvholder – Charlotte
Kritisk revisor – Nicklas Juel Pedersen

 

November 2015-2016

Formand – Nicklas Juel Pedersen
Næstformand – Kristine Eberhard
Kasserer – Astrid Bennedsen
Kritisk revisor – Marie-Louise
Bestyrelse – Fahd Al-Shahrestani, Silje Mo, Charlotte, Maria Rasmussen, Cecilie Okholm, suppleant Signe Gram

November 2014-2015

Formand – Nicklas Juel Pedersen
Næstformand – Kristine Eberhard
Kasserer – Maliha Hussain
Kritisk revisor – Simon Andreasen
Bestyrelse – Fahd Al-Shahrestani, Signe Gram, Silje Mo, Charlotte

November 2013-2014

Formand – Hjalte Sass
Næstformand – Niels West
Kasserer – Nille Wulff
Kritisk revisor – Peter Birk Wulff
Bestyrelse – Hani Channir, Simon Andreasen, Charlotte, Neda Ezmailzadeh, Nicklas Juel

November 2012-2013

Formand – Simon Andreasen
Næstformand – Hjalte Sass
Kasserer – Neda Esmail Zadeh
Kritisk revisor – Sidsel Sofie Fruergård
Bestyrelse – Nille Birk Wulff, Mads Lawaetz, Iben Rix, Niels West og Sedrah Butt

Marts-november 2012

Formand – Simon Andreasen
Næstformand – Hjalte Sass
Kasser – Neda Esmail zadeh
Kritisk revisor – Marie Hansen
Bestyrelsen – Sidsel Sofie Fruergård, Mats Kleivane, Mads Lawaetz og Martin Frendø-Sørensen

GemGem