Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab (SØNHKS) er en interessegruppe for øre-næse-halskirurgi på Panum Instituttet, Københavns Universitet.

Foreningens formål er at skabe et fællesskab for vidensdeling og skabe fokus omkring et lille fagområde. Hvert semester afholder foreningen arrangementer og kurser, som henvender sig til studerende med interesse for øre-næse-halskirurgi. Der lægges vægt på træning af praktiske færdigheder med hands-on kurser ledsaget af relevant teori, og der arrangeres foredrag om uddannelsen suppleret med oplæg om muligheder for forskning.

Vi er siden stiftelsen i 2012 fortsat en forening i vækst, og vi arbejder tæt sammen med Øre-næse-halskirurgisk Klinik, Rigshospitalet/Gentofte Hospital. Dette forhold er styrket gennem samarbejde omkring kurser og formidling af kandidatopgaver og øvrig prægraduat forskning.

Vi samarbejder med flere medicinalfirmaer samt flere af institutterne på Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet omkring vores praktiske kurser, og også på denne front er vi i udvikling.

 

Gruppen er åben for alle studerende på Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet, og byder altid nye velkommen til vores møder- uanset semestertrin.