HVAD: Kurset er for alle som kunne tænke sig ”hands on” træning i at bruge et UL-apparat – erfaring der kan bruges inden for stort set alle specialer. Kurset finder sted d. 5. april, og der er plads til 12 deltagere. Tilmeldigen foregår efter ”først til mølle” princippet. SØNHKS medlemmer har fortrinsret.

HVORDAN: Ultralydskurset starter med teori, anatomi i de relevante regioner og introduktion til den kliniske anvendelse af UL i ØNH-specialet. Herefter får alle lov til at prøve kræfter med ultralydsapparaterne ved at undersøge thyreoidea, lymfeknuder, spytkirtler og halskar på hinanden. Til sidst bruger vi vores nye færdigheder til, ultralydsvejledt, at punktere ”thyroideacyster”.

HVOR OG HVORNÅR: 5. april, ØNH-afdelingen, RH

PRIS: 20 kr. for medlemmer, 50 kr for ikke medlemmer (der efterfølgende vil være meldt ind i SØNHKS)

TILMELDING: Bliver annonceret via hjemmeside og facebookside