HVAD: Kurset er for alle uanset semester som kunne tænke sig at lære mere om ørekirurgi og den komplekse anatomi i tindingebenet, hvor den tætte relation til dura, sinus sigmoideus, n. facialis, chorda tympani, buegangssystemet og mellemøreknoglerne er kirurgiske udfordringer. Mastoidektomi-proceduren er udgangspunkt for fx indsættelse af cochlear implant og cholesteatom kirurgi og er dermed et vigtigt ørekirurgisk indgreb – og det får du nu mulighed for at prøve kræfter med.

Kurset er blevet til i samarbejde med læge og ph.d.-studerende Steven Andersen fra Rigshospitalet/Gentofte Hospitals øre-, næse- og halsafdeling og der vil blive samlet data undervejs i kurset til brug for dette projekt, der omhandler simulationstræning og læringskurver.

Der er plads til 6 deltagere på hver kursus-dag i oktober og i alt ca. 20 på dissektionsdelen.

HVORDAN: Kurset starter med end indledende eftermiddag med teoretisk undervisning og den relevante anatomi og herefter hands-on træning i simulatoren (del 1). Herefter skal deltagerne 1 time ugentligt over de næste 5 uger træne i simulatoren på CEKU på egen hånd som det passer ind i deltagerens eget skema og man booker selv tid på simulatoren online (del 2). I januar er der mulighed for igen at foretage simulatortræning og for at foretage en mastoidektomi med rigtigt udstyr på kadavere på lige fod med hoveduddannelseslæger i øre-, næse- og halskirurgi i forlængelse af deres kursus (del 3).

HVOR: CEKU (kursus og simulationstræning) og Panum Instituttet (dissektionstræning).

HVORNÅR:
Del 1: Indledende mastoidektomi kursus
Mandag den 14. oktober 2013 kl. 16:30-19:00 eller
Tirsdag den 15. oktober 2013 kl. 16:30-19:00 eller
Onsdag den 16. oktober 2013 kl. 16:30-19:00 eller
Torsdag den 17. oktober 2013 kl. 16:30-19:00.
Ca. 2.5 time. Afholdes på CEKU. Inkl. sandwich og lidt at drikke.

Del 2: Simulationstræning på egen hånd
1 times træning 1 gang ugentligt eller med mindst 3 dages mellemrum på tidspunkt efter eget valg i perioden 18. oktober til 24. november på CEKU – i alt 5 timer.

Del 3: Afsluttende kursus inkl. dissektion
8. januar 2014 ca. kl. 16:30-21. CEKU/Panum Instituttet. Inkl. sandwich og lidt at drikke.

PRIS:
Hele kurset: 100 kr. (inkl. mad) (refunderes af ved færdiggørelse af simulationstræningen som tak for bidraget til ph.d.-projektet).

Del 3 alene: 100 kr.

TILMELDING:

LUKKET FOR TILMELDINGER!
Til hele kurset (eller deltagelse i del 1 og 2) åbner tilmeldingen 25/9 kl. 18:00. Tilmelding til del 3 uden deltagelse i del 1 og 2 er 28/11 kl. 10:00.

Deltagere, der har gennemført simulationstræningen (del 1 og 2), har fortrinsret til dissektionskurset (del 3) og vil blive kontaktet om tilmelding til 3 del inden 28/11.

I forbindelse med bekræftelse på tilmeldingen bliver man bedt om at læse og acceptere informationsmaterialet omkring deltagelse i ph.d.-projektet samt at besvare og returnere et spørgeskema.