HVAD: Vil du prøve kræfter med bronkoskopi? SØNHKS tilbyder nu et hands-on kursus i bronkoskpi af både øvre og nedre luftveje på grise! Kurset vil løbe af stablen på Afdelingen for Eksperimentel Medicin, hvor vi får stillet en operationsstue til rådighed. Udstyret vil blive leveret af Karl Storz.

HVORDAN: Kurset består af undervisning i øvre og nedre luftvejsanatomi samt basal bronkoskopiteknik.Dette varetages af afdelingslæge Thomas Hjuler  (ØNH, Rigshospitalet) og Ph.d-studerende Asger Sverrild (Lungemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital). På operationsstuerne deles deltagerne op i  2 hold á 4 deltagere til hver gris, således at der foregår bronkoskopi af øvre og nedre luftveje samtidig. Der er således 1 operatør i gang på hver gris, med 3 observatører og med supervision og assistance af hhv. Thomas og Asger. Der byttes operatør undervejs.

 Kurset består af to dele:

–       1 time med gennemgang af anatomi og de operationelle indgreb i praksis

–       Hands-on bronkoskopi af hhv. øvre og nedre luftveje under supervision. 

 SØNHKS stiller handsker til rådighed, men medbring gerne egen kittel.

HVOR: Kurset finder sted på Afdelingen for Eksperimentel Medicin på Panum Instituttet, og der er plads til 8 deltagere.

PRIS: 100 ,- kr inkl. sandwich og kage i pausen!

TILMELDING: Lukket for Tilmelding

Kurset er nu fyldt op for denne gang, men hold øje med MOK, hjemmesiden og vores facebookside i forårssemesteret, for hvornår det næste kursus kommer.