Den 16.11.2016

Prægraduat journalclub, hvor Tobias, Nicklas og Christina hhv. præsenterede deres forskningsprojekter og kandidatopgave fra Rigshospitalets ØNH-afdeling.

Tobias: A longitudinal evaluation of hearing and ventilation tube insertion in patients with primary ciliary dyskinesia. Primary ciliary dyskinesia (PCD) er en arvelig sygdom medførende mange sinus- og otosymptomer, herunder bl.a. sekretorisk otitis media (SOM). SOM mindsker ikke mindst hørelsen, men også sprogudvikling og livskvalitet hos børn med PCD. Dette longitudinelle studie undersøger, om hørelsen bedres med alderen og om drænanlæggelse hos disse medfører persisterende øreflåd.

Nicklas: Mit projekt tager udgangspunkt i anvendelsen af digital patologisk analyse til at identificere nye biomarkører, som kan risikostratificere patienter med stadie I-II orale planocellulære karcinomer.

Christina: Mit projekt handler om at undersøge associationen mellem Hashimoto’s thyroiditis og thyroideacancer. Jeg undersøger typerne papillært, follikulært, medullært og anaplastisk thyroidea karcinom samt lymfom i thyroidea og hvorvidt det at have Hashimoto’s thyroiditis øger risikoen for at udvikle disse cancerformer.

 

Se beskrivelsen af tidligere oplæg fra journal club ved at klikke på nedenstående links:

D. 08.10.2013, Kronisk mellemøre betændelse v. Niels West og Transoral Robotkirurgi v. Hani Channir