Sidste journal club blev afholdt den 16.11.2016 efter månedsmødet, hvor Tobias, Niklas og Christina alle fortalte om hhv. deres forskningsprojekter og kandidatopgave fra Rigshospitalets ØNH-afdeling.

Vend tilbage i forårssemesteret 2017 for nye, spændende journal clubs 🙂