Så starter vi danmarkshistoriens første officielle Journal Club i ØNH for medicinstuderende!

Hvorfor? For at nørde ØNH, blive bedre til kritisk artikellæsning, øve præsentationsteknik og få konstruktiv kritik på forskning, protokoller mv.

Hvor og hvornår? Afholdes i forlængelse af hvert SØNHKS-månedsmøde i foreningens lokaler i Studenterhuset.

Hvordan? Gennemgang af to artikler/emner hver gang. Hver artikel eller oplæg vil være udvalgt af en frivillig person som til journal clubben vil holde et mundtlig oplæg om artiklen på ca. 10-15 min. Herefter vil artikel blive diskuteret i plenum. Artiklen vil 1-2 uger før mødet blive offentliggjort så alle der deltager på forhånd kan have læst artiklen. Varighed i alt 60 minutter.

Der vil løbende blive opdateret information om kommende journal clubs på SØNHKSs hjemmeside og via Facebook. Desuden vil vi minde om clubben til de ordinære møder i SØNHKS og via opslag på Panum.

Har du en artikel eller et oplæg vedr. din egen forskning du gerne vil præsentere til næste journal club? Så henvend dig til enten Niels West (westniels@gmail.com) eller Hani Channir (Hani.channir@gmail.com) med vedhæftet artikel eller en kort beskrivelse af dit oplæg.

Vi håber på at se så mange som muligt – det værste der kan ske er at det bliver hyggeligt!