SØNHKS afholder ordinær generalforsamling samt julehygge tirsdag den 5. december kl. 17 i Studenterhuset i SØNHKS lokale på 1. Sal.

Forslag til punkter på dagsordenen og forslag til vedtægtsændringer, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før.  Send mail til formand@soenhks.dk

Vi håber, at så mange som muligt kommer og støtter op og stiller op til bestyrelsen!
Der vil være kaffe og en masse julegodter.

Vel mødt!