Vi har nu i SØNHKS fået mulighed for at formidle Bachelor- og Kandidatopgaver fra Rigshospitalet og Gentofte Øre-næse-halskirurgiske afdelinger. Ud over at benytte nedenstående emner til disse opgaver, kan man også bruge listen til inspiration til anden prægraduat forskning.

Vejledere:

Christian v. Buchwald (CB), Birgitte Charabi (BC), Preben Homøe (PH), Lars Holme Nielsen (LHN), Mads Sølvsten Sørensen (SØ), Mads Klokker (KL Jesper F Tvedskov (JT), Irene Wessel (IW), Christian Siim (SI), Christian Hjort Sørensen (CHS), Christoffer Holst Hahn (HH), Anders Bilde (AB), Thomas Frisch (TF), Per Cayé Thomasen (PC) Thomas Hjuler (TH) Henrik Glad (HG), Morten Friis, Christel Lajer (CL)

EMNER 2014

• Resultater af mellemørekirugi – international sammenligning. Database og litteraturstudie (SØ)

• Døvhed i Grønland – opgørelse og oprettelse af register (PH*)

• Vestibularis schwannomer og BAHA observeret ved vestibularis schwannom (PC)

• CI ved CHARGE syndrom (PC)

• CI ved otosclerose (PC)

• Cochlear implant (LHN,PC)

• Øregangscholesteatom, konservativ eller operativ behandling (SI)

• Øregangsexostoser, opgørelse og operererede (SI)

• Sjælde skader efter tonsillectomi, opgørelse i Patientforsikringen (SI)

• Accessoriusparese efter biopsier på halsen, opgørelse i Patientforsikringen (SI)

• Aures alatae, tilfredshedsundersøgelse, alderkriterier, LA/UA (SI)

• Bone Anchored Hearing Aid – BAHA (LHN,PC)

• Medfødte misdannelser/ØNH (LHN)

• Effekt af intralæsinal steroid på vækst af hæmangiomer (BC)

• Sensibilitetsvurdering efter zygomafraktur ved såvel konservativ som operativ behandling

– 5 årig restrospektiv spørgeskema undersøgelse (PH*)

• Sentinel Node Biopsy (SNB) og oral cancer (CB, AB, TF),

• Recurrensparese efter operationer på halsen (TF, JT)

• Chylusproblemer efter halsoperationer (TF, CHS)

• Taleproblemer og funktionsproblemer efter kirurgi på tunge og mundbund (BC)

• Oropharynxcancere og relation mellem HPV og p16 (CB)

• Lungefunktion vurderet med LFU hos hoved-hals cancer patienter (IW)

• Parotiskirurgi. Facialis funktion og ”Papøre” –langtidsopgørelse (JT,CHS,HH,)

• Ultralyd- Sondeanlæggelse i GA (JT)

• Calciumproblemer efter thyreoidectomi (BC, JT, CHS, TF, HH)

• Follow-up på patienter med primær hyperparathyroidisme, opereret ved fokuseret kirurgi (CHS, TF, HH)

• Computer aided surgery med fusion af MR og CT i behandlingen af benigne og maligne næse/bihule sygdomme – en klinisk opgørelse (CB,AB)

• Kronisk rhinosinuitis (AB)

• Sinonasale papillomer – en klinisk opgørelse (CB, AB)

• Slimhindemelanomer i ØNH (CB)

• Opgørelse af endoskopisk lukning af kranionasale durafistler (CB, AB)

• Implementering af flexibelt naso-esophagoskopi i klinikken (IW, CB)

• Foniatri – resultater af fonokirurgi (TH)

• Foniatri- Effekt af talepædagogisk behandling (TH)

• Vaskulære malformationer i hoved-halsområdet – rgisteroprettelse mhp. behandlingseffekt (TH)

• Laryngomalaci – sygelighed i de første leveår (TH)

• Pædiatrisk tracheostomi i Danmark – en national registeropgørelse (TH)

• Konsekvens i klinikken af a. temporalis-biopsier (SI)

• Tromboseprofylakse til ØNH operationer. Spørgeskema undersøgelse til ØNH afdelinger i DK (JT)

• Livskvalitet ved svimmelhed (KL)

• KRAM-faktorer og Meniere´s syge (KL)

• Hørenedsættelse hos piloter (KL)

• Granulomatose med polyangiitis (Wegeners granulomatosis). Subglottisk stenose og LFU. (IW, JT)

• Antropometriske målinger af nydiagnosticerede cancerpatienter (IW)

• Retrospektiv opgørelse af refeeding syndrom hos indlagte ØNH-patienter (IW)

• Rehabilitering hos hoved-hals cancer patienter, – tilbud og udbud (IW)

• Anvendelse af Bioimpedans hos ernæringstruede patienter (IW)

• Otologi (HG*)

• CPAP benyttelse ved søvnapnø (PH*)

• Xerostomi (mundtørhed) og behandlingsmetoder efter strålebehandling (PH*)

• Opgørelse af larynxpapillom kirurgi (PH*)

• Tubadysfunktion hos strålebehandlede (PH*)

*Køge

Egne ideer og forslag er ligeledes velkomne. kandidatopgave studerende tilbydes at holde foredrag om emnet for hele ØNH-klinikken

Herudover kan der med fordel knyttes kandidatopgaver til vore igangværende ph.d.. og kandidatstipendie projekter (separat liste)

Ved spørgsmål til denne liste eller emnekataloget kontakt da:

Sekretær Suzannah Job, suzannah.job@rh.regionh.dk  eller sekretær Birgitte Bligaard, birgitte.bligaard@geh.regionh.dk